Cài đặt công cụ đặt phòng online

Có nhiều cách để cài đặt công cụ đặt phòng, tùy theo nhu cầu và quy mô của khách sạn bạn đang hoạt động.

- Cài đặt trực tiếp ngay trên trang web với cổng thanh toán.
- Tạo nút Chat hỗ trợ kết nối Facebook với trang web để tư vấn khách chọn phòng.
- Cài đặt Form đặt phòng nhận yêu cầu: thông tin khách, ngày đến - ngày đi, chọn loại phòng, … dựa trên thông tin trên để liên hệ xác nhận, thỏa thuận, gửi Invoice cho khách thanh toán.

Bạn có thể tham khảo dịch vụ cài đặt Form đặt phòng tại đây → https://onlinevn.net/lp

0 Comments