Tạo các dấu hiệu tin cậy để thúc đẩy khách đặt phòng trực tiếp

Đối với khách đặt phòng trực tiếp, bạn thường gặp vấn đề sau đây: làm sao cho khách đủ tin tưởng thanh toán tiền phòng hay đặt cọc trước ngày nhận phòng? Nếu không đặt cọc, làm sao bạn có thể giữ phòng cho khách trong mùa cao điểm mà không lo bị hủy phòng?

Sau đây là một số yếu tố tạo dấu hiệu tin cậy trên môi trường online:

- Tạo chứng chỉ bảo mật SSL (Secure Sockets Layer) trên trang web khách sạn (miễn phí).
- Đăng ký tên miền trang web với Bộ Công Thương (trả phí 1 lần).
- Tạo cổng thanh toán trực tuyến với thẻ quốc tế và thẻ Việt Nam (hoặc chỉ tạo cổng thanh toán quốc tế bằng Paypal với tên doanh nghiệp khách sạn).
- Đăng ký tài khoản bằng  tên doanh nghiệp khách sạn của bạn với ngân  hàng.
- Sử dụng email bằng tên doanh nghiệp để liên hệ với khách, bạn có thể tạo các hộp mail miễn phí với tên khách sạn (Google, Hotmail, Yahoo, …) hoặc bạn có thể sử dụng email theo tên miền trang web.

0 Comments