Xây dựng các trang mạng xã hội cho khách sạn là yếu tố quan trọng sau trang web, mạng xã hội là các nền tảng miễn phí nhưng chức năng quảng bá và kinh doanh dịch vụ online cũng khá nổi bật trong thời điểm hiện nay.

Trang mạng xã hội cũng là yếu tố quan trọng sau trang web, mạng xã hội là các nền tảng miễn phí nhưng chức năng quảng bá và kinh doanh dịch vụ online cũng khá nổi bật trong thời điểm hiện nay.

Ngày nay người dùng tìm kiếm doanh nghiệp bạn trên Google, nếu họ không tìm thấy bạn dưới dạng trang web hay mạng xã hội, họ sẽ nghĩ rằng bạn không tồn tại hoặc đánh giá ngay mức độ chuyên nghiệp của bạn.

Các yếu tố sau đây để bạn cân nhắc lựa chọn mạng xã hội nào phù hợp cho khách sạn:

  1. Dễ quản trị và thao tác
  2. Phổ biến với người dùng trong và ngoài nước
  3. Thông tin có thể tìm kiếm trên các công cụ trực tuyến

Để thỏa mãn 03 yêu cầu trên tại thời điểm hiện nay là Facebook page.

Zalo chỉ mang tính cá nhân, không phổ biến với khách nước ngoài, không thể tìm kiếm trên internet.

Twitter,  Instagram cũng khá mạnh nhưng chưa phổ biến với người Việt.


0 Comments