Website khách sạn

Xây dựng Website khách sạn là bước quan trọng nhất nhưng thường bị các khách sạn bỏ quên, các khách sạn thường chuẩn bị bước này trong những ngày đầu thành lập, nhưng sau đó không thường cập nhật để nó tồn tại cho có lệ.

Trang web là tài sản của khách sạn tồn tại trên môi trường online, có thể hàng tỷ người trên thế giới biết đến khách sạn của bạn, cần phải quan tâm đúng mức.

Bạn có thể sử dụng trang web để quảng bá thông tin khách sạn, giới thiệu dịch vụ, xây dựng kênh đặt phòng, …

Trang web ngoài việc xây dựng bắt mắt, bạn cần xét đến yếu tố 90% du khách ngày nay dùng điện thoại thông minh để truy cập, cần phải làm sao cho hình ảnh, chữ đọc dễ dàng nhìn thấy trên điện thoại cá nhân của khách, thao tác nhanh, đơn giản.

Bạn có thể nhờ chuyên gia phát triển web cho chuyên ngành khách sạn - du lịch trợ giúp.


0 Comments