Thiết kế hệ thống quảng bá khách sạn, xây dựng kênh đặt phòng, cài đặt công cụ đặt phòng online là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất của việc Sales & Marketing khách sạn.
Khách du lịch tự do FIT (Free Independent Traveler) trước khi quyết định đặt phòng thường tìm hiểu thông tin từ khách sạn, sau đó so sánh giá với các kênh đại lý đặt phòng OTA (Online Travel Agent). Thực tế cho thấy lượng khách lẻ đặt phòng qua các OTA chiếm tỷ lệ nhiều hơn trong tổng số lượng đặt phòng khách sạn, nguyên nhân thường do OTA giảm một phần hoa hồng để hạ giá thấp hơn giá công bố, và do khách sạn chưa chú trọng vào kênh đặt phòng có bài bản.

Nếu khách sạn quan tâm đúng mức vào kênh đặt phòng độc lập FIT, không những các bạn được gia tăng lợi nhuận, phát triển các dịch vụ kèm theo khách sạn mà còn biến lượng khách của mình thành nguồn tiếp thị miễn phí về sau.


0 Comments