2 công nghệ ChatBot AI Bing Chatbot và ChatGPT có liên quan gì với nhau?


Bing Chatbot và ChatGPT có liên quan gì với nhau

Bing Chatbot và ChatGPT là hai công nghệ trò chuyện khác nhau được phát triển bởi hai tổ chức khác nhau. Bing Chatbot là một chatbot có thể trò chuyện với bạn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và giúp bạn tìm kiếm thông tin trên mạng. ChatGPT là một mô hình sinh văn bản dựa trên học sâu, được huấn luyện để tương tác theo cách đối thoại. Cả hai công nghệ đều sử dụng các kỹ thuật học máy tiên tiến, nhưng có những điểm giống nhau và khác nhau như sau:

Điểm giống nhau: 

Cả hai công nghệ đều có thể trả lời các câu hỏi của người dùng, sinh ra văn bản, và thích nghi với ngữ cảnh của cuộc hội thoại. Cả hai công nghệ đều có thể sử dụng các chế độ khác nhau để điều chỉnh độ chính xác hoặc sáng tạo của câu trả lời.

Điểm khác nhau: 

Bing Chatbot là một chatbot đa ngôn ngữ, có thể hiểu và phản hồi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. ChatGPT chỉ có thể sử dụng tiếng Anh. Bing Chatbot có thể tìm kiếm thông tin trên mạng và tham chiếu đến các nguồn tin cậy. ChatGPT không có quyền truy cập internet và chỉ dựa vào kiến thức nội bộ của nó. Bing Chatbot được phát triển bởi Microsoft và tích hợp với trình duyệt Edge và ứng dụng Bing. ChatGPT được phát triển bởi OpenAI và có thể sử dụng qua trang web chat.openai.com hoặc các tiện ích mở rộng của Chrome.

Như vậy, Bing Chatbot và ChatGPT là hai công nghệ không liên quan với nhau, mà chỉ có chung mục tiêu là cải thiện trải nghiệm của người dùng khi trò chuyện với máy tính.

Bing Chatbot được phát hành vào tháng 2 năm 2023, trong khi ChatGPT được phát hành vào tháng 11 năm 2022. Vì vậy, ChatGPT có trước Bing Chatbot. Tuy nhiên, Bing Chatbot được cập nhật liên tục và sử dụng mô hình GPT-4 mới nhất, trong khi ChatGPT vẫn sử dụng mô hình GPT-3. Vì vậy, Bing Chatbot có thể có nhiều ưu điểm hơn so với ChatGPT.

Một giới hạn kỹ thuật của Bing Chatbot là các câu hỏi và câu trả lời chỉ giới hạn ở mức 2000 ký tự. Bing tuyên bố là đang làm việc để nâng cao khả năng của chatbot và cho phép các câu hỏi và câu trả lời dài hơn trong tương lai.

Hùng Online VN

My name is Augustine Nguyen, and I'm an Freelance IT from Viet Nam. I started this blog to share my thoughts and experiences. My goal is to inspire others to live their best lives. facebook

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn