Prompt tiếng Việt cơ bản: Hoàn thành câu bị thiếu


Nhờ ChatGPT hoàn thành câu bị thiếu

Hoàn thành câu bị thiếu
Hoàn thành đoạn văn sau: [Nội dung kèm dấu “…”]

Đôi khi khi chúng ta muốn viết vài thứ gì đó mà bí ý tưởng, hay đơn giản chúng ta chợt quên lời một bài hát, một bài thơ, ... chúng ta có thể nhờ ChatBot viết thêm phần bị thiếu. Điều này rất đơn giản, chúng ta viết trước phần chúng ta đã biết kèm dấu "ba chấm" để ChatGPT điền phần còn lại.

Hãy tham khảo ví dụ dưới đây

Prompt: Hoàn thành đoạn văn sau: 3 lợi ích khi bạn sử dụng ứng dụng Chatbot AI bằng điện thoại
1. Tiện dụng mọi lúc mọi nơi
2. ...

ChatBot: 
2. Tiết kiệm thời gian và công sức trong cách thức giao tiếp với doanh nghiệp hoặc tổ chức thông qua các câu trả lời tự động của chatbot AI.
3. Nâng cao hiệu quả kinh doanh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn bằng cách cung cấp thông tin và hỗ trợ khách hàng một cách chính xác và kịp thời.
Đăng nhận xét