Prompt tiếng Việt cơ bản: Tóm tắt nội dung một trang web

 

Mẫu nhờ ChatGPT tóm tắt nội dung một trang web

Tóm tắt nội dung trang web
Tóm tắt nội dung vài viết sau đây: [Web Link] bằng tiếng Việt

Hàng ngày chúng ta thu thập tin tức từ nhiều nguồn thông tin, có thể là nhu cầu giải trí hay cao hơn là nhu cầu nghiên cứu thống kê lĩnh vực nào đó.
Nếu là thông tin tiếng Việt thì quá dễ rồi, nếu cần thiết phải tham khảo các nguồn thông tin nước ngoài, chúng ta có thể nhờ ChatGPT tóm tắt để biết trước đó là gì rồi sau đó mới đọc kỹ, phân tích, nghiên cứu
Hãy nhờ ChatGPT tóm tắt nội dung thông qua một đường dẫn trang web

Prompt: Hãy tóm tắt nội dung bài viết sau đây: https://nextbillion.ai/book-a-demo?utm_source=google&utm_medium=ads&utm_campaign=google_discovery&utm_term=&utm_campaign=%5BMarch+2023%5D+Discovery-HS-Website-Audience&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=5472163992&hsa_cam=19805425340&hsa_grp=147759245958&hsa_ad=650892760062&hsa_src=&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad=1&gclid=Cj0KCQjw6cKiBhD5ARIsAKXUdyYUDScjS2qvG1qCUnXCtTNYyUGNVxR_infMmW8l6V95sIAs37BdcZQaArBuEALw_wcB bằng tiếng Việt
ChatBot: Bài viết giới thiệu về ứng dụng NextBillion AI, là một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) cho doanh nghiệp với nhiều tính năng như: phân tích dữ liệu khách hàng, dự đoán xu hướng thị trường, phát hiện gian lận và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo. Các doanh nghiệp có thể đăng ký để được trải nghiệm sản phẩm miễn phí hoặc gặp gỡ đội ngũ NextBillion AI để được tư vấn chi tiết.Hùng Online VN

My name is Augustine Nguyen, and I'm an Freelance IT from Viet Nam. I started this blog to share my thoughts and experiences. My goal is to inspire others to live their best lives. facebook

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn