Prompt tiếng Việt cơ bản: viết code lập trình

Nhờ ChatGPT viết code cho một ngôn ngữ lập trình nào đó

Viết Code (lập trình)
Viết code [Ngôn ngữ lập trình] cho [Mục đích, nội dung, nhiệm vụ]

Đây là công việc chuyên môn của những người viết ứng dụng phần mềm, xây dựng website. Dù bạn là người mới hay dân chuyên nghiệp, ChatGPT vẫn có thể giúp bạn gõ những đoạn code một cách chính xác mà không lo sai sót về lỗi.

Viết đến đây những người lập trình viên đã biết được ChatGPT "gồng gánh" được lượng lớn công việc mà trước đây chúng ta phải nhập bằng bàn phím, đôi lúc phải tra cứu, tìm cách tối ưu, ...

ChatGPT cũng do các IT chuyên nghiệp tạo ra nó, vì vậy nó biết hầu hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến, từ ngôn ngữ cấp cao đến cấp thấp. Có thể phối hợp với ChatGPT để hoàn thành các dự án lập trình từ đơn giản đến phức tạp.

Thử một ví dụ đơn giản nhờ ChatBot viết đoạn code HTML để hiện đồng hồ thời gian vào phần bên cạnh trang Blog, nó hiểu và tự biết cách chèn code CSS và JS mà không cần chúng ta yêu cầu, hãy xem ở phần dưới đây

Prompt: Viết code html để hiển thị đồng hồ vào sidebar widget của trang web
ChatBot: 

  <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Đồng hồ widget</title>
<style type="text/css">
#widget {
background-color: #eee;
padding: 10px;
border: 2px solid #ccc;
text-align: center;
}
</style>
<script type="text/javascript">
function startTime() {
var today = new Date();
var h = today.getHours();
var m = today.getMinutes();
var s = today.getSeconds();
m = checkTime(m);
s = checkTime(s);
document.getElementById('clock').innerHTML = h + ":" + m + ":" + s;
var t = setTimeout(startTime, 500);
}
function checkTime(i) {
if (i < 10) {i = "0" + i};  // add zero in front of numbers < 10
return i;
}
</script>
</head>
<body onload="startTime()">
<div id="widget">
<h2>Đồng hồ widget</h2>
<p id="clock"></p>
</div>
</body>
</html>


Hùng Online VN

My name is Augustine Nguyen, and I'm an Freelance IT from Viet Nam. I started this blog to share my thoughts and experiences. My goal is to inspire others to live their best lives. facebook

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn