Bài đăng mới nhất

Google Business là một dịch vụ miễn phí tốt cho doanh nghiệp

Google Business là một dịch vụ miễn phí của Google giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của mình trên in…

Học tăng cường và Trí tuệ nhân tạo - Tương lai của các ngành

Học tăng cường (RL) và Trí tuệ nhân tạo (AI) - Tương lai của các ngành Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và học tăng cường (Reinforcement Learning) đan…

2 công nghệ ChatBot AI Bing Chatbot và ChatGPT có liên quan gì với nhau?

Bing Chatbot và ChatGPT có liên quan gì với nhau Bing Chatbot và ChatGPT là hai công nghệ trò chuyện khác nhau được phát triển bởi hai tổ chức khác n…

Prompt tiếng Việt cơ bản: Soạn trả lời tự động

Nhờ ChatGPT tạo các phản hồi tình huống Soạn trả lời tự động Tạo một phản hồi cho khách hàng khi  [Sự kiện, sự cố, vấn đề] , sử dụng giải pháp sau  […

Prompt tiếng Việt cơ bản: Viết bài nghiên cứu

Nhờ ChatGPT viết bài nghiên cứu Nghiên cứu Viết bài nghiên cứu về chủ đề  [Chủ đề] , sử dụng các nguồn sau:  [Web link] Đây là prompt làm tiếp theo c…

Prompt tiếng Việt cơ bản: tưởng tượng viết ra một câu chuyện

Nhờ ChatGPT tưởng tượng viết ra một câu chuyện Viết bài Viết một truyện ngắn bối cảnh diễn ra vào năm  [Năm]  và có các nhân vật sau:  [Tên các nhân …

Prompt tiếng Việt cơ bản: Viết mô tả sản phẩm

Nhờ ChatBot viết mô tả sản phẩm Viết mô tả sản phẩm Hãy viết mô tả sản phẩm là  [Tên sản phẩm]  dựa trên những thông tin sau đây:  [Các từ khóa nổi b…

Prompt tiếng Việt cơ bản: Viết các tài liệu trong kinh doanh

Nhờ ChatGPT khởi tạo các tài liệu trong kinh doanh Tạo các tài liệu trong kinh doanh Hãy tạo  [Kiểu nội dung]  cho  [Mục đích]  với thông tin sau đây…

Prompt tiếng Việt cơ bản: viết code lập trình

Nhờ ChatGPT viết code cho một ngôn ngữ lập trình nào đó Viết Code (lập trình) Viết code  [Ngôn ngữ lập trình]  cho  [Mục đí…

Prompt tiếng Việt cơ bản: Hoàn thành câu bị thiếu

Nhờ ChatGPT hoàn thành câu bị thiếu Hoàn thành câu bị thiếu Hoàn thành đoạn văn sau:  [Nội dung kèm dấu “…”] Đôi khi khi chúng ta muốn viết vài thứ g…

Prompt tiếng Việt cơ bản: Dịch thuật

Mẫu dịch thuật từ ChatGPT Dịch thuật Viết lại nội dung của câu sau  [Nhập nội dung của ngôn ngữ nào đó]  bằng tiếng Việt Có vẻ như chúng ta nghĩ rằng…

Prompt tiếng Việt cơ bản: Tóm tắt nội dung một trang web

Mẫu nhờ ChatGPT tóm tắt nội dung một trang web Tóm tắt nội dung trang web Tóm tắt nội dung vài viết sau đây:  [Web Link]  bằng tiếng Việt Hàng ngày…