Hồ sơ thông tin khách sạn - Hotel Porfolio

Một hồ sơ thông tin khách sạn bao gồm:

  1. Tên khách sạn
  2. Logo
  3. Thông tin liên hệ
  4. Địa chỉ, địa điểm tọa lạc trên bản đồ địa phương
  5. Hình ảnh khách sạn
  6. Lời mô tả giới thiệu: nên chia thành 02 phiên bản ngắn khoảng 150 từ, và dài (càng nhiều càng tốt). Trong đó kể về câu chuyện thành lập, các dịch vụ, giới thiệu về du lịch địa phương, …
  7. Giá các loại phòng, hạng phòng, diện tích phòng, loại giường, tiện nghi trong phòng, tiện nghi chung trong khách sạn, …
  8. Các dịch vụ kèm theo khách sạn

Hồ sơ khách sạn của bạn có chứa thông tin nhận diện thương hiệu, thông tin này phải luôn nhất quán  theo thời  gian, đừng nên thay đổi nếu không thật sự cần thiết, điều này sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm trên môi trường online đồng thời cũng giảm mức độ tin tưởng của khách hàng với doanh nghiệp của bạn.

0 Comments